KOULUTUKSET JApuu_teksteilla2.png
VANHEMPAINILLAT

 

Kenelle koulutukset ovat suunnattu?

Kaikille alle 8-vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville aikuisille; päiväkodin henkilöstö, ryhmä- ja perhepäivähoitajat, iltapäiväkerhojen ohjaajat, seurakuntien lapsityöntekijät, 1.- ja 2-luokkien opettajat jne.

Missä koulutuksen voi toteuttaa?

Voit tilata koulutuksen omalle ryhmällesi ja koulutus pidetään tilaajan osoittamassa sopivassa paikassa. Koulutustilaksi sopivat hyvin esimerkiksi juhlasalit, jumppasalit, luokkahuoneet ja auditoriot. Mitään erikoisvaatimuksia käytettäville tiloille ei ole.

Miten koulutus on toteutettu?

Koulutuksissa asiaosuus ja käytännön tekeminen vuorottelevat sujuvasti. Pitkiä kalvosulkeisia ei ole tiedossa. Yhdessä tehty ja koettu tekeminen siirtyy jouhevasti mukana arjen työhön. 

Millainen on hyvä koulutuksen kesto?

Aineistot ovat mitoitettu koko päivän koulutuksen mukaan. Tällä tavoin asiasisältö ja käytännön tekeminen jäsentyvät sopiviksi kokonaisuuksiksi oppimisen kannalta. Koulutuksen voi toteuttaa hyvin myös kahdessa puolen päivän jaksossa esimerkiksi vuoden välein.

Voiko tilaaja vaikuttaa koulutuksen sisältöön?

Kyllä voi. Asiakokonaisuus on luonnollisesti aina lähtökohtaisesti sama, painotukset koulutuksiin tehdään tilaajan toiveiden mukaan.

koulutus3.jpg

PIENESTÄ LAULUSTA ISO ILO –koulutukset

Koulutuksessa tutustutaan Pienestä laulusta iso ilo -musiikkimateriaaliin; lauluja, loruja ja soitinsatuja sekä rytmisoitinleikkejä. Materiaali on helposti lähestyttävää ja lasta innostavaa. Asia-osuudessa keskeisiä asioita ovat luovuuden tukeminen, kannustaminen, lapsen kohtaaminen ja vuorovaikutus ryhmässä. Käytännönläheisen materiaalin vuoksi koulutukset ovat vahvasti työhyvinvointia lisääviä. Tämän vuoksi koulutuksia on tilattu myös työhyvinvointi-iltoihin.

MUSIIKKI-ILOA KYMMENEN KILOA –koulutukset

Koulutuksessa tutustutaan Musiikki-iloa kymmenen kiloa -musiikkimateriaaliin; lauluihin, loruihin, liikunta- ja soitinsatuihin sekä rytmisoitinleikkeihin. Uutena kokonaisuutena ovat ytimekkäät liikuntamusiikit, jotka löytyvät Musiikki iloa kymmenen kiloa –kirjan cd-levyltä. Liikuntamusiikit innostavat luovaan liikkumiseen ryhmässä. Koulutuksessa opastetaan kokoamaan eri elementeistä lasta innostavia kokonaisuuksia musiikkihetkiin. Koulutuksissa kannustetaan musiikin monipuoliseen käyttöön myös perushoitotilanteissa. Uudesta materiaalista löytyy esimerkiksi Siivousloru, Odotus- ja Tunnelaulut, Voimaloru itsetunnon vahvistamiseen sekä Turvallisin mielin-laulu ryhmähengen lisäämiseksi.

Asiaosuudessa korostuu lapsen osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä vuorovaikutuksen tukeminen musiikillisin keinoin. Koulutuksissa tuodaan esille vahvasti lapsen näkökulma asioiden kokemisessa. Koulutuksissa avataan viimeaikaisia tutkimuksia, jotka korostavat aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta lapsen tasapainoisen kehittymisen peruselementtinä. Koulutukset antavat myös vinkkejä siitä, miten vanhempia voidaan kannustaa leikkimään ja loruttelemaan lasten kanssa kotona lapsen itsetunnon vahvistamiseksi.

YHTEINEN HETKI –vanhempain teema-illat

Vanhempain teema-illat ovat suunnattu alle kouluikäisten lasten vanhemmille. Vanhempain teema-illan kesto on tunti ja vartti ja se soveltuu pidettäväksi päiväkodin tai -kerhon vanhempainillan yhteydessä tai omana kokonaisuutena. Teema-illassa pysähdytään arjen keskellä lapsen elämän äärelle. Teema-iltojen tavoite on lisätä lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta, jolla on keskeinen merkitys lapsen kokonaisvaltaisessa kehittymisessä. Lapsi iloitsee suunnattomasti siitä, kun hän tuntee tulevansa kohdatuksi ja huomaa aikuisen viihtyvän seurassaan, vaikkapa pienen yhteisen lorun siivittämänä. Pieni loru kestää muutaman sekunnin, mutta saa paljon iloa ja vuorovaikutusta aikaan!  Myös esikouluikäinen saa itsetunnolleen vahvistusta aikuisen kanssa vietetystä yhteisestä pienestäkin hetkestä. Vuorovaikutuksen vahvistamiseen kannustetaan rohkeasti käyttämään myös musiikillisia työtapoja kuten loruttelemista, laulamista ja köröttelemistä. Teema-illassa tuodaan vahvasti esille näkökulma, jonka mukaan musiikki on vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistaja eikä musiikin mahdollisuuksia käyttääkseen tarvitse olla ns. "musiikki-ihminen". Illan teema muistuttaa meitä siitä, kuinka paljon lapsi iloitsee pienestäkin yhteisestä hetkestä aikuisen kanssa.