Musiikkikasvatuskoulutukset henkilöstölle

Musiikkisatuesitykset lapsille

Teema-illat vanhemmille         

Koulutusteni sanoma on selkeä ja yksinkertainen. Musikaalisuus on paljon laajempi kokonaisuus kuin laulun numero todistuksessa. Jokaisella on valmiudet musiikin käyttämiseen lapsiryhmänsä arjessa. Käytännönläheiset musiikkikasvatuskoulutukset rohkaisevat ottamaan käyttöön musiikin monipuolisia mahdollisuuksia. 

Kaikki lasten kanssa työskentelevät ihmiset tekevät arvokasta työtä paremman huomisen puolesta. Tämän päivän lapset ovat huomisen aikuisia. Jokainen läsnäolon hetki ja aito kohtaaminen aikuisen kanssa luovat lapselle tukevaa maaperää matkalla kohti aikuisuutta. Musiikki toimii tunteen tasolla ohi sanallisen viestinnän. Musiikin keinot tasavertaisen kohtaamisen ja läsnäolon vahvistamiselle ryhmässä ovat vertaansa vailla.  

Toimintani koostuu musiikillisesta triangelista, jonka osat ovat alle kahdeksan vuotiaiden lasten kanssa työskenteleville suunnatut koulutukset, lasten vanhemmille suunnatut vanhempainillat sekä lapsille suunnatut musiikkisadut. Tämän kokonaisuuden yhteinen tavoite on vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen musiikin keinoin. Koulutuksista sekä vanhemmille suunnatuista teema-illoista löytyy lisää tietoa "koulutukset"-valikosta ja musiikkisaduista omasta valikostaan. Triangelin tuotteet tilattavissa yhdessä tai erikseen tarpeiden mukaisesti.

DSC_5538.jpeg

Kuva Alasatakunta / Liisa Nykänen                                                                                                                   

Tmi Tuuli Paasolainen, tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Tuuli Paasolainen, Kotitorpantie 7 A 1

2. REKISTERIN NIMI

Tmi Tuuli Paasolainen, asiakasrekisteri

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu käsittelyn yleisten edellytysten osalta henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 7 kohtiin. Henkilötietoja käsitellään ja Tmi Tuuli Paasolaisenn asiakasrekisteriä ylläpidetään:

 • Tmi Tuuli Paasolaisen palvelujen ja materiaalien tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen  hoitamista varten
 • Tmi Tuuli Paasolainen ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

 

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Etu- ja sukunimi
 • Työpaikan nimi ja osoite
 • Muut asiakkaan palveluihin liittyvät identifiointitiedot
  • matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiointihistoria

 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana nettisivujen ja puhelinkontaktien kautta, heidän työnantajan ilmoittamana että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta. 

 

6. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan seuraavasti:

 • Ulkopuoliselle laskutuspalvelun tarjoajalle laskutuksen vaatimin tiedoin
 • Tilitoimistolle yksilöinnin vaatimalla tavalla
 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

 

7. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Manuaalinen aineisto

Tmi Tuuli Paasolainen kerää koulutustapahtumissa kirjanmyyntitiedot manuaalisesti. Aineisto sisältää henkilönimen, osoitteen, hankitun materiaalin ja sähköpostiosoitteen. Laskutuksen jälkeen ko. aineisto tuhotaan silppurilla.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Asiakasrekisteriin on pääsy vain yrittäjällä itsellään, Tuuli Paasolainen hallitsee yksin asiakasrekisteriä. Tiedot on suojattu tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut varmuuskopiot säilytetään turvallisessa paikassa. Ulkopuoliset yhteydet on suojattu palomuurein. Tmi Tuuli Paasolainen säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa kuin niitä kohtuullisesti katsotaan tarvittavan mainittuihin tarkoituksiin. Nettisivujen yhteydenotto -alasivun kautta tulevien materiaalitilauksien henkilötiedot poistetaan heti, kun materiaalit on toimitettu. Tmi Tuuli Paasolainen säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

 

8. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään Tmi Tuuli Paasolaisen toimesta. Rekisteri- ja tietosuojaseloste on nähtävissä Tmi Tuuli Paasolaisen toimistossa (Kotitorpantie 7 A 1, 00690 Helsinki) ja www.tuulipaasolainen.fi.  Rekisteriin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä tuuli.paasolainen@elisanet.fi tai 040-5500797

 

9. TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Tmi Tuuli Paasolaisen asiakasrekisteriin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Tmi Tuuli Paasolainen, Kotitorpantie 7 A 1, 00690 Helsinki

Asiakkaan tulee esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset seikat: etu- ja sukunimi, henkilötunnus.

10. TIEDON KORJAAMINEN

Tmi Tuuli Paasolaisen rekisterissä mainitun on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti. Muiden kuin yhteystietojen osalta tiedon korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen: Tmi Tuuli Paasolainen, Kotitorpantie 7 A 1, 00690 Helsinki. Kirjallisesti ilmoitettuna asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat: Nimitiedot ja henkilötunnus.

Tiedon korjaamisesta huolehtii pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt. Henkilö itse voi korjata vain omat yhteystiedot.

11. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 § mukaisesti oikeus kieltää Tmi Tuuli Paasolaista käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä varten. Kiellon voi ilmoittaa verkkopalvelussa, tai kirjallisesti osoitteeseen: Tmi Tuuli Paasolainen, Kotitorpantie 7 A 1, 00690 Helsinki.

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi ja henkilötunnus.